Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2019

anaanas

March 26 2019

anaanas
but my heart still asks about You.

February 10 2019

anaanas
1306 3674
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaellenai ellenai
anaanas
anaanas
Reposted frommrrru mrrru viaprzerwanakawe przerwanakawe
anaanas
4278 5062
Reposted fromdontbemad dontbemad viastachowiak stachowiak

February 04 2019

anaanas
Boję się pamięci o tych wszystkich ludziach, z którymi coś mnie łączyło, a z którymi rozdzieliło mnie milczenie.
— -J. Borszewicz
anaanas
3966 3ce3
Reposted byyoungandstupid youngandstupid

February 03 2019

anaanas
Chcąc tyle razy tu wejść i zostawić po sobie chociażby ślad. Myśląc o tym każdej nocy od miesięcy, nie można już nic.

Churchill, dlaczego więc zrezygnowali?

I f.king miss u.

January 29 2019

anaanas
Kobiety więdną od słów bez pokrycia. 
— Ryszard Nowosielski
Reposted fromrol rol viabrix brix
anaanas
1729 15bb
and spring and summer and autumn
Reposted frombrix brix
anaanas

Kiedy stoisz przede mną i patrzysz na mnie, cóż Ty wiesz o moich wewnętrznych cierpieniach i cóż ja wiem o Twoich. Nawet gdybym upadł przed Tobą i szlochając powiedział Ci o moich, cóż więcej mógłbyś wiedzieć o mnie niż wiesz o piekle, kiedy ktoś opowiada, że jest gorące i straszliwe.

— Franz Kafka
Reposted fromevanescoo evanescoo viabrix brix

June 24 2015

anaanas
anaanas

Najłatwiej rozmawia się z nieznajomym. Najtrudniej z kimś, kogo chcemy poznać.

— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa viaweruskowa weruskowa
anaanas
Trzeba być świadomym, że w pewnym momencie niektóre rzeczy mają prawo się po prostu skończyć.
— Świetlicki
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viaweruskowa weruskowa

June 23 2015

anaanas
"Wchodząc w miłość, boimy się, że ją stracimy, trwając w niej, boimy się, że to nie to, albo że nic w życiu już nas innego nie spotka. Nie mając miłości, boimy się, że nigdy jej już nie znajdziemy".

June 16 2015

0320 83c8 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viasnufkin snufkin
anaanas
9706 f3d9
Reposted fromhagis hagis viasnufkin snufkin
anaanas
Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi, ale kontaktu nie przypadkowego, tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.
— Tadeusz Konwicki
Reposted frompesy pesy viasnufkin snufkin
anaanas
Reposted fromnameherhope nameherhope viasnufkin snufkin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl