Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2015

anaanas
anaanas

Najłatwiej rozmawia się z nieznajomym. Najtrudniej z kimś, kogo chcemy poznać.

— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa viaweruskowa weruskowa
anaanas
Trzeba być świadomym, że w pewnym momencie niektóre rzeczy mają prawo się po prostu skończyć.
— Świetlicki
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viaweruskowa weruskowa

June 23 2015

anaanas
"Wchodząc w miłość, boimy się, że ją stracimy, trwając w niej, boimy się, że to nie to, albo że nic w życiu już nas innego nie spotka. Nie mając miłości, boimy się, że nigdy jej już nie znajdziemy".

June 16 2015

0320 83c8 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viasnufkin snufkin
anaanas
9706 f3d9
Reposted fromhagis hagis viasnufkin snufkin
anaanas
Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi, ale kontaktu nie przypadkowego, tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.
— Tadeusz Konwicki
Reposted frompesy pesy viasnufkin snufkin
anaanas
Reposted fromnameherhope nameherhope viasnufkin snufkin

June 15 2015

anaanas
Reposted fromweightless weightless viaavantasian avantasian
anaanas
Nie gadaj tyle. Nie mów bez końca, co myślisz, co uważasz, co twierdzisz, co chciałbyś, coś już zrobił, jakie masz plany, zamiary, nadzieje, perspektywy, szansę, z czym się nie zgadzasz, czemu się sprzeciwiasz, czego nie chcesz, przeciwko czemu protestujesz – w ciągłej obawie, że ktoś może nie wiedzieć o tobie czegoś bardzo ważnego, w ciągłej obawie, że inni mogą cię przesłonić.
— Ks. Mieczysław Maliński Elementarz dla początkujących, zaawansowanych i dojrzałych; Temat 1 KIM JESTEŚ?
Reposted fromgeralt geralt viaavantasian avantasian
anaanas
9024 43c7 500
P. Czerwiński, Międzynaród #2
0532 2dee

May 09 2015

0727 2ec0
Reposted fromwaylonpark waylonpark

April 27 2015

April 19 2015

7288 a2f6
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viaMrsDarkness MrsDarkness
anaanas
anaanas
9676 a0de
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viasomciowo somciowo

April 18 2015

anaanas
2113 fe51 500
anaanas
Brak mi chyba kogoś, kto zaspany wyjdzie z łóżka poszukać mnie, znajdzie tu, na werandzie i powie zgorszony: "Gdzie łazisz? W całym łóżku cię nie ma! Nie mogę bez ciebie spać!
— Małgorzata Kalicińska – Dom nad rozlewiskiem
9331 096f 500
Reposted fromof-23 of-23 viapurplecornflowers purplecornflowers
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl